Logo Innova

Connectivitat i distribució de dades en events musicals, esportius i congressos

Emprese Emprese
Serveis serveis
Productes productes
Cobertura per a events Cobertura per a events

Innovació Local és una companyia de serveis avançats de telecomunicacions, connectivitat i radiofreqüència. Operem des del 2001. Treballem per a tota la peninsula, especialitzant-nos en el sector dels events des del 2009.

Aportem solucions fiables, ja siguin petits events o macro festivals de varis dies de durada, sense importar-ne la localització; sigui en un espai obert o tancat, enmig de la muntanya o en el centre d’una gran ciutat.